Om bloggen och mig

Den här bloggen handlar om Språk och Lärande, ett språkutvecklande arbetssätt. Anledningen till bloggen är att vi på skolan arbetar med SoL, som vi kallar det. Vi läser Paulin Gibbons bok Lyft språket lyft lärandet och arbetar gemensamt i hela kollegiet kring boken.

Jag som skriver bloggen heter Sara Ahlén och är grundskollärare i ämnena svenska, religion och samhällskunskap. Just nu är jag tjänstledig från min lärartjänst och arbetar som samordnare och IT-utvecklare på Ektorpsskolan i Norrköping.

Ektorpsskolan är en 7-9 skola med olika verksamheter. Vi har grundskola, grundsärskola, träningsskola och ett gemensamt kommungemensamt intag för elever med språkstörning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar